Rytmické dílny pro děti a mládež pod vedením zkušených lektorů

Nechte děti poznat magický svět hudby prostřednictvím hry na africké bubny a perkuse. Jedná se o ideální činnosti pro zlepšení tlělesné koordinace a posílení koncentrace u dětí, navíc bubnování stmeluje kolektiv a v dětských skupinách slouží i jako prevence šikany.

Bubnování do škol

Ať už jde o jednorázové rytmické workshopy či pravidelná setkání, vždy se snažíme zábavnou formou objevit dřímající rytmický potenciál u dětí všech věkových kategorií - od mláďat ve školce až po mládež na středních školách a gymnáziích. Metoda výuky, založená na muzikoterapeutických přístupech, vede k rozvoji rytmického cítění a nabízí způsoby, jak s rytmem v jeho rozmanitých formách dále pracovat.

Cesta rytmu - školy

Objevování rytmu uvnitř i kolem nás

Hra na bubny představuje jedinečný druh hudební komunikace, ve které děti společnými silami vytvářejí pestrou hudební kompozici. Jedná se o ideální skupinovou činnost, při které se každý naučí vnímat rytmus, naslouchat ostatním a zároveň projevit svou individualitu. Přírodní zvuk bubnů uvolňuje tělo i mysl a pomáhá odstraňovat psychické i emoční bloky. Děti se v průběhu workshopu rovněž naučí přirozeně propojit rytmus a pohyb v jeden celek pomocí tzv. rytmické pulzace – rozmanitých cvičení, která využívají rytmických slabik v kombinaci s dupáním a tleskáním. Tento druh cvičení představuje výborný prostředek pro celkový rozvoj tělesné koordinace bez ohledu na věk. A samozřejmě by setkání nebylo kompletní bez rozmanitých rytmických her, které posilují vnímání jedinečné role každého dítěte uvnitř kolektivu.

Radost z rytmu

Semináře jsou vedeny s ohledem na to, aby děti udržely po celou dobu pozornost a byly schopné využít v co možná největším rozsahu svou kreativní energii. Workshopy Cesta rytmu jsou zkrátka jedinečnou příležitostí poznat fascinující svět afrických rytmů srozumitelnou a zábavnou formou.

Vybrané reference

Od svého vzniku proběhly semináře Cesta rytmu na více jak 150 školách a vzdělávacích institucích ve všech částech naší republiky. Zde jsou některé vybrané reference: English College in Prague, ZŠ Vinoř, ZŠ Petrovice, ZŠ Zeleneč, ZŠ Perštejn, Záškola (Brandýs nad Labem), výuka v rámci vzdělávacícho grantu EU v ZUŠ Chodov, workshopy ve Škole pro zrakově a sluchově postižené děti Jaroslava Ježka, Gymnázium Jižní Město, MŠ Lipka, MŠ Laura, ZUŠ Music Art Barrandov, Gymnázium Thomase Manna, Gymnázium U Balvanu (Jablonec nad nisou), ZUŠ Cheb, ZUŠ Teplá, DDM Spektrum, DDM Ulita, DDM Praha 10 a další...

Cesta rytmu - školy_0

Rytmus do škol - bubnování pro děti